Program Fashion

program Fashion

 

Witamy w programie FASHION.

 

I. Informacje wstępne

 

1.1. Organizatorem programu jest sklep 4damy.pl , prowadzony przez firmę Grzegorz Marzec Trade System z siedzibą w Wola Batorska 840 , 32-007 Zabierzów Bocheński;

1.2 Program rozpoczyna się w dniu 4 czerwca 2015 roku ;

1.3 Uczestnikiem programu może być tylko Konsument tj. pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Organizatora zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

1.4 Warunkiem koniecznym dla uczestnictwa w programie jest dokonanie rejestracji w sklepie - przekazanie następujących informacji: imię i nazwisko;adres (ulica , numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym); adres email; hasło Klienta.

1.5 Zarządzanie danymi osobowymi podanymi przez Klientów będzie odbywać się zgodnie z Polityką Prywatności sklepu - zobacz tutaj;

 

II. Zakończenie Programu, utrata statusu Uczestnika.

 

2.1 Uczestnik może zostać pozbawiony przez Organizatora statusu Uczestnika, gdy rażąco i nagminnie narusza postanowienia niniejszego Regulaminu oraz działa w sposób sprzeczny z powszechnie obowiązującym prawem zmierzając do pokrzywdzenia Organizatora oraz działa w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego, zwyczajem, jak również w przypadku podania podczas procedury rejestracyjnej fałszywych danych.

2.2 Organizator zastrzega sobie prawo do zablokowania bądź usunięcia konta Uczestnika, w stosunku do którego istnieje uzasadnione podejrzenie, iż dopuścił się działań określonych w pkt. 2.1. Czynności określone w zdaniu poprzednim muszą zostać poprzedzone postępowaniem wyjaśniającym przy udziale Uczestnika.

2.3 Uczestnik może w każdym czasie zrezygnować z udziału w Programie poprzez zawiadomienie Organizatora w formie pisemnej na adres: Grzegorz Marzec Trade System, 32-007 Zabierzów Bocheński , Wola Batorska 840 ,  bądź drogą mailową -  sklep@4damy.pl ;

2.4 Z chwilą rezygnacji Uczestnika z udziału w Programie, Organizator zaprzestaje przetwarzania danych osobowych tego Uczestnika w celach realizacji Programu oraz dokonuje ich trwałego usunięcia z Bazy Danych.

2.5 Organizator zastrzega sobie prawo zawieszenia lub zakończenia Programu w każdym czasie bez wskazania przyczyny, za uprzednim zawiadomieniem na Stronie Sklepu , które będzie miało miejsce na minimum 30 dni przed planowanym zakończeniem Programu wraz ze wskazaniem terminu, do którego można wykorzystać zebrane w programie Punkty na produkty dostępne w sklepie.

 


III. Naliczanie i Wymiana Punktów na nagrody 

 

3.1 Naliczanie punktów w programie odbywa się w następujący sposób, każde 1 zł z ceny zakupionego produktu zostaje przeliczone na 1 punkt programu. Za zakupiony produkt uważa się skutecznie dostarczoną przesyłkę z zamówionym towarem/ mi. W tym momencie na karcie klienta zostaną dodane właściwie przeliczone punkty;

3.2 W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy na odległość , po otrzymaniu wskazanego towaru odpowiednia ilość punktów zostaje odjęta z konta Klienta; 

3.3 Od momentu rejestracji na koncie klienta będzie można sprawdzać stan otrzymanych punktów jak również sprawdzać które z towarów na sklepie są dostępne za uzyskane dotychczas punkty ,oraz będzie można zobaczyć wszystkie towary objęte programem;

3.4 Wymiana zebranych punktów na towary objęte programem odbywa się w następujący sposób , każde 10 punktów programu ma wartość 1 zł ceny wymienianego produktu.

 

| Przykład: na koncie klienta jest 450 punktów programu , Klient więc może wymienić te punkty na towar którego cena sprzedaży w sklepie wynosi 45 zł |

 

3.5 Lista towarów objętych wymianą jest cały czas dostępna na koncie Klienta w zakładce Program Lojalnościowy, gdzie Klient będzie miał informacje o przydzielonych punktach oraz przycisk do podejrzenia produktów, które może otrzymać za punkty a po przejściu do listy produktów dostępnych w zamian za punkty, klient będzie mógł wyświetlić wszystkie produkty o raz te, które są dostępne tylko dla niego.

3.6 Wybrane produkty za punkty będą dostarczane wraz z kolejnym złożonym zamówieniem, w wybranej przy zamówieniu  formie dostawy tj. Poczta Polska, Kurier, Paczkomat.

 

 

IV Postanowienia końcowe

 

4.1 Wszelkie kwestie związane z procedurami zakupu, rezygnacji , reklamacji , polityki prywatności zostały opisane w na stronach sklepu i są dostępne u dołu każdej wyświetlanej stronie sklepu.

4.2 Organizator ma prawo do zmiany regulaminu w każdym czasie. Zmiana taka nie wpływa na prawa uczestnika nabyte przed dokonaniem zmiany. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna w terminie określonym przez Organizatora.

4.3 Każdorazowo, w przypadku zmian dokonanych w Regulaminie, Organizator powiadomi Uczestnika o dokonanych zmianach w Regulaminie poprzez udostępnienie zmienionego tekstu Regulaminu na stronach sklepu lub za pomocą innych środków komunikacji np. poczty elektronicznej w terminie 30 dni przed wprowadzeniem zmiany.

 

 

Serdecznie Zapraszamy do udziału w Programie

 

 

 

 

 

 


   
  

 

 

 

 

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl