Polityka prywatności
 
 
 
 
 

Polityka prywatności

(załącznik do Regulaminu Sklepu Internetowego 4damy.pl)

 

                                                                                                                                                     I.            Postanowienia ogólne

 

 1. Dane osobowe podane przez Klientów przetwarzane są zgodnie z obowiązującym prawem, w tym przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn.zm), ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002r. Nr 144, poz. 1204, z późn.zm) oraz zgodnie z niniejszą Polityką prywatności.

 

 1. Administratorem danych osobowych jest Grzegorz Marzec prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Grzegorz Marzec Trade System (adres zamieszkania: Wola Batorska 840; 32-007 Zabierzów Bocheński) wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 678-150-61-62, REGON 122513251, adres poczty elektronicznej: sklep@4damy.pl, numer telefonu: (+48) 531 470 270 – zwana dalej „Usługodawcą”.
 2. Usługodawca zapewnia ochronę danych osobowych Klientów udostępnionych przez nich w związku z korzystaniem z usług Sklepu internetowego.

 

                                                                                                                                                II.            Zbierane dane osobowe

 

 1. W czasie dokonywania Rejestracji przez Klientów oraz składania przez nich Zamówień zbierane są następujące dane Klientów:

a)      imię i nazwisko;

b)      adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym);

c)       adres e-mail;

d)      hasło Klienta.

 

 1. Podanie danych, o których mowa w ust. 1, jest dobrowolne, ale niezbędne w celu dokonania Rejestracji oraz ewentualnego złożenia Zamówienia oraz zawarcia i realizacji Umów zawartych za pośrednictwem Sklepu internetowego pomiędzy Klientem a Usługodawcą.

 

 1. W przypadku gdy Klient kontaktuje się z administracją Sklepu internetowego zbierane są jego dane osobowe obejmujące: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu.

 

 1. Podczas wizyty Klienta na stronie Sklepu internetowego, automatycznie zbierane są następujące dane:

a)      adres IP;

b)      typ przeglądarki;

c)       typ systemu operacyjnego.

 

 

 

 

                                                                                                        III.            Zasady przetwarzania danych osobowych Klienta

 

 1. Usługodawca jako administrator danych przetwarza dane osobowe Klienta, które są niezbędne do zawarcia i realizacji Umów o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz dane osobowe, które są niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy sprzedaży. Zasady realizacji powyższych umów są określone w Regulaminie Sklepu Internetowego.

 

 1. Dane osobowe Klienta są przetwarzane również w celu:

1)      marketingu bezpośredniego usług własnych Usługodawcy,

2)      ewentualnego dochodzenia roszczeń związanych z usługami świadczonymi na rzecz Klienta.

 1. Dane osobowe przekazane przez Klienta nie będą udostępniane firmom współpracującym z Usługodawcą do jakichkolwiek celów marketingowych.

 

 1. Dane podane przez Klienta będą w szczególności wykorzystywane do kontaktowania się z nim oraz do dostarczenia mu zamówionego Produktu w razie zawarcia przez niego Umowy sprzedaży.
 2. Dane osobowe mogą także zostać udostępnione podmiotom trzecim uprawnionym do ich otrzymania na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 3. Usługodawca zapewnia Klientom realizację praw wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych i ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Klient  ma w szczególności prawo dostępu do treści danych, które podał oraz ich aktualizowania i poprawiania. Aktualizacja i poprawianie danych jest możliwe po zalogowaniu się Klienta do Sklepu internetowego.
 4. Usługodawca stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych Klienta, w tym środki uniemożliwiające dostęp osób trzecich do tych danych lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, a także instrumenty zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.

 

                                                                                                                                                                      IV.            Cookies

 

 1. Usługodawca wykorzystuje pliki typu Cookies i zaleca Klientom włączenie ich obsługi.

 

 1. Pliki te gromadzą informacje związane z korzystaniem ze Sklepu internetowego przez Klienta w celu utrzymania sesji Klienta (po zalogowaniu na Konto), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie Sklepu ponownie wpisywać Hasła.

 

 1. Szczegółowe informacje na temat wykorzystywania Cookies zawarte są w Polityce wykorzystywania Cookies dostępnej pod adresem - http://4damy.pl/pl/i/Polityka-Cookies/24.

 

 
 
 
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl